Apel Rady Rodziców

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Was z apelem, prośbą!!

Nasza szkoła przez ostatnie lata przeszła wiele remontów. Zmodernizowano, m.in. łazienki, salę gimnastyczną, korytarze szkolne. W ostatnim czasie podłogi w salach lekcyjnych oraz, czego nie widać dzięki podwieszanym sufitom, jest na finiszu remont generalny instalacji elektrycznej. Szkoła wygląda już całkiem dobrze, a wszystko to dzięki lobbingowi w Organie prowadzącym, u lokalnych firm oraz dzięki najważniejszym sponsorom, czyli nam – rodzicom.

To właśnie rodzice partycypowali we wszystkich tych działaniach i dzięki temu kondycja techniczna szkoły jest tak dobra. Przyszedł więc teraz czas na doposażenie pracowni. Szczególnie, że, czego dowodzą badania, nauczanie przez doświadczenie jest najbardziej skuteczne. Pierwsze zakupy już poczyniono, ale to kropla w morzu potrzeb.

Z budżetu szkoły na rok szkolny 2019/2020 na ten cel można przeznaczyć jedynie 1000 zł (sic!!), a kasa Rady Rodziców świeci pustkami, bardzo prosimy więc o wpłaty na konto:

47 1090 2590 0000 0001 3726 1620

lub w wyznaczonych miejscach podczas zebrań i konsultacji. Przypominamy, że opłata roczna wynosi 100 zł, a minimalna kwota wpłaty to 50 zł.

Niech nasze Liceum nie będzie tylko najładniejszym w mieście, ale także najlepiej doposażonym!

z wyrazami szacunku
Paweł Miłczak – Przewodniczący Rady Rodziców przy IX LO
Radosław Borzęcki – Dyrektor IX LO