Komunikat Dyrektora dotyczący obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic

Szanowni Państwo.

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców od 18 września 2020 roku wprowadzam obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych (korytarze szkolne) przez pracowników, uczniów oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO

Konkurs „Mam Muzykę…”

Zapraszamy do udziału w 3. Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż „Mam Muzykę…”.

Prace konkursowe – reportaże literackie bądź radiowe – można zgłaszać do 15 października 2020 roku.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.
Czytaj dalej Konkurs „Mam Muzykę…”

Komunikat Dyrektora dotyczący zawieszenia zajęć klasy 3H

Komunikat Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie ze względu na sytuację epidemiologiczną:

Na podstawie par. 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz zgody organu prowadzącego, zawieszam w okresie od 14 do 18 września 2020 r. zajęcia wszystkich uczniów klasy 3H.
Czytaj dalej Komunikat Dyrektora dotyczący zawieszenia zajęć klasy 3H