mLegitymacje

Od roku szkolnego 2021/2022 w IX LO obowiązują elektroniczne legitymacje szkolne, tzw. mLegitymacje.

Legitymacje w formie papierowej są w dalszym ciągu ważne i nie ma konieczności ich wymiany na elektroniczne.

W dniu 28.10.2021 roku rozpoczęliśmy instalowanie legitymacji elektronicznych na telefonach uczniów. W pierwszej kolejności mLegitymacje zostały udostępnione klasie 1Hp.

Uczniowie, którzy nie umieścili zdjęć w dzienniku elektronicznym zgodnie z wytycznymi wychowawców, proszeni są o jak najszybsze ich uzupełnienie.

Procedura uzyskania mLegitymacji wygląda następująco:

  • Krok 1. Rodzic lub opiekun prawny umieszcza zdjęcie ucznia w dzienniku elektronicznym zgodnie z instrukcją otrzymaną od wychowawcy klasy.
  • Krok 2. Wychowawca zgłasza do sekretarza szkoły lub administratora sieci gotowość klasy do pobrania mLegitymacji.
  • Krok 3. Sekretarz lub administrator generuje kody dostępowe dla uczniów.
  • Krok 4. Wychowawca rozdaje uczniom wygenerowane kody.
  • Krok 5. Uczeń pobiera na swój telefon mobilną aplikację „mObywatel”, wprowadza i potwierdza hasło zabezpieczające, dodaje legitymację szkolną do swojego telefonu skanując aparatem otrzymany jednorazowy „Kod QR”, a następnie wprowadza „Kod aktywacyjny”.

Legitymacja elektroniczna (mLegitymacja) jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

Użytkownik może aktywować Usługę „mLegitymacja szkolna” i pobrać dane z „Rejestru Legitymacji” wyłącznie na jednym smartfonie.

W przypadku utraty mLegitymacji obowiązują takie same zasady jak w przypadku utraty legitymacji papierowej.

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanie duplikatu podlega opłacie.

Piotr Kaliński
Administrator sieci

Czytaj dalej

Skip to content