mLegitymacje

Od roku szkolnego 2021/2022 w IX LO w Lublinie obowiązują elektroniczne legitymacje szkolne, tzw. mLegitymacje.

Legitymacje w formie papierowej są w dalszym ciągu ważne i nie ma konieczności ich wymiany na elektroniczne.

28.10.2021 roku zainicjowany został proces instalacji legitymacji elektronicznych na telefonach uczniów.

Procedura uzyskania mLegitymacji wygląda następująco:

  • Krok 1. Rodzic lub opiekun prawny umieszcza zdjęcie ucznia w dzienniku elektronicznym przez stronę internetową, wyłącznie za pomocą komputera lub laptopa. Aplikacja „Dzienniczek Vulcan” nie ma takiej funkcjonalności. Jakie warunki powinno spełniać zdjęcie? Najlepiej, takie jak zdjęcie do dowodu lub paszportu. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie MSWiA – link. Zdjęcie należy dodać w zakładce „Dana ucznia” – przycisk „AKTUALIZUJ ZDJĘCIE”.
  • Krok 2. Wychowawca, sekretarz szkoły lub starszy specjalista akceptuje lub odrzuca zdjęcie.
  • Krok 3. Wychowawca zgłasza do sekretarza szkoły lub starszy specjalista gotowość klasy do pobrania mLegitymacji.
  • Krok 4. Sekretarz szkoły lub starszy specjalista generuje kody dostępowe dla uczniów.
  • Krok 5. Wychowawca rozdaje uczniom wygenerowane kody.
  • Krok 6. Uczeń pobiera na swój telefon mobilną aplikację „mObywatel”, wprowadza i potwierdza hasło zabezpieczające, dodaje legitymację szkolną do swojego telefonu skanując aparatem otrzymany jednorazowy „Kod QR”, a następnie wprowadza „Kod aktywacyjny”.

Uwaga! Wygenerowane po raz pierwszy kody mają ważność 30 dni, kolejne – 7. Generowanie pojedynczego kodu (lub zestawu dla klasy), w zależności od obciążenia serwerów, trwa od 10 do 30 minut, dlatego kody generowane są pakietami. Prosimy o cierpliwość.

Legitymacja elektroniczna (mLegitymacja) jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

Użytkownik może aktywować Usługę „mLegitymacja szkolna” i pobrać dane z „Rejestru Legitymacji” wyłącznie na jednym smartfonie.

W przypadku utraty mLegitymacji obowiązują takie same zasady jak w przypadku utraty legitymacji papierowej.

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanie duplikatu podlega opłacie.

Piotr Kaliński
Starszy specjalista