mLegitymacje

Od roku szkolnego 2021/2022 w IX LO w Lublinie obowiązują elektroniczne legitymacje szkolne, tzw. mLegitymacje.

Legitymacje w formie papierowej są w dalszym ciągu ważne i nie ma konieczności ich wymiany na elektroniczne.

W dniu 28.10.2021 roku zainicjowany został proces instalacji legitymacji elektronicznych na telefonach uczniów.

Procedura uzyskania mLegitymacji wygląda następująco:

  • Krok 1. Rodzic lub opiekun prawny umieszcza zdjęcie ucznia w dzienniku elektronicznym. Jakie warunki powinno spełniać zdjęcie? Najlepiej, takie jak zdjęcie do dowodu lub paszportu. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie MSWiA.
  • Krok 2. Wychowawca, sekretarz szkoły lub administrator sieci akceptuje lub odrzuca zdjęcie.
  • Krok 3. Wychowawca zgłasza do sekretarza szkoły lub administratora sieci gotowość klasy do pobrania mLegitymacji.
  • Krok 4. Sekretarz szkoły lub administrator sieci generuje kody dostępowe dla uczniów.
  • Krok 5. Wychowawca rozdaje uczniom wygenerowane kody.
  • Krok 6. Uczeń pobiera na swój telefon mobilną aplikację „mObywatel”, wprowadza i potwierdza hasło zabezpieczające, dodaje legitymację szkolną do swojego telefonu skanując aparatem otrzymany jednorazowy „Kod QR”, a następnie wprowadza „Kod aktywacyjny”.

Uwaga! Wygenerowane kody mają ważność 7 dni.

Legitymacja elektroniczna (mLegitymacja) jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

Użytkownik może aktywować Usługę „mLegitymacja szkolna” i pobrać dane z „Rejestru Legitymacji” wyłącznie na jednym smartfonie.

W przypadku utraty mLegitymacji obowiązują takie same zasady jak w przypadku utraty legitymacji papierowej.

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanie duplikatu podlega opłacie.

Piotr Kaliński
Administrator sieci

Skip to content