Notatka prasowa

We wrześniu 2022 r. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Jest to okazja do wielu uroczystości o charakterze wspomnieniowym. Istotnym elementem obchodów jest publikacja popularno-naukowa Dyrektorzy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972–2022 autorstwa dra Ireneusza Sadurskiego nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w IX Liceum.

Publikacja ma charakter słownika biograficznego. Autor zawarł w niej biogramy wszystkich dyrektorów placówki: Marianny Wdowiak, Kazimierza Rodaka, Henryka Dacewicza, Wiesława Milera, Wiesławy Sosnowskiej, Janiny Szymajdy, Zofii Bieleckiej i Radosława Borzęckiego. W pracach nad książką wykazał się naukowym znawstwem dobrze osadzając biogramy poszczególnych dyrektorów w kontekście społecznym, historycznym i politycznym. Monografia jest wartościową pozycją pod względem wykorzystanych źródeł pierwotnych w postaci różnorakich zasobów archiwalnych.

Słownik Biograficzny został wydany przez wydawnictwo Comernet Sp. z o. o. Książka została wydana dzięki pozyskanym funduszom przekazanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach promocji walorów Województwa Lubelskiego. Publikacji został nadany numer ISBN dzięki czemu będzie dostępna w bibliotekach na terenie całej Polski.

Szeroki zasięg oddziaływania publikacji przyczyni się wydatnie do promocji Województwa Lubelskiego w skali ogólnopolskiej.

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
mgr Radosław Borzęcki