Ubezpieczenie

Informujemy, że składka na ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 60,00 zł.

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do 13:00 w pokoju nr 18 (na parterze).

Dokumenty | otwórz