Ubezpieczenie

Informujemy, że składka na ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 55,00 zł.

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do 13:00 w pokoju nr 18 (na parterze).

Dokumenty:

  • Zakres ubezpieczenia NNW | otwórz
  • Ogólne warunki ubezpieczenia NNW | otwórz
  • Tabela uszczerbku na zdrowu | otwórz
  • Opis postępowania w przypadku szkody | otwórz
  • Oświadczenie indywidualne | otwórz
  • Zgłoszenie szkody (druk) | otwórz
  • Obowiązek informacyjny | otwórz
Skip to content