Rada rodziców

Składka roczna na fundusz Rady Rodziców wynosi 100,00 zł.

Wpłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Absolwentów
IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie „Kopernik”
ul. Andrzeja Struga 6
20-709 Lublin
47 1090 2590 0000 0001 3726 1620

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do 13:00 w pokoju nr 18 (na parterze).

Apel Rady Rodziców

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Was z apelem, prośbą!!

Nasza szkoła przez ostatnie lata przeszła wiele remontów. Zmodernizowano, m.in. łazienki, salę gimnastyczną, korytarze szkolne. W ostatnim czasie podłogi w salach lekcyjnych oraz, czego nie widać dzięki podwieszanym sufitom, jest na finiszu remont generalny instalacji elektrycznej. Szkoła wygląda już całkiem dobrze, a wszystko to dzięki lobbingowi w Organie prowadzącym, u lokalnych firm oraz dzięki najważniejszym sponsorom, czyli nam – rodzicom.
Czytaj dalej Apel Rady Rodziców