Rada rodziców

Składka roczna na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100,00 zł.

Wpłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Absolwentów
IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie „Kopernik”
ul. Andrzeja Struga 6, 20-709 Lublin
47 1090 2590 0000 0001 3726 1620
z dopiskiem „imię, nazwisko, klasa”

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do 13:00 w pokoju nr 18 (na parterze).