Rada rodziców

Składka roczna na fundusz Rady rodziców wynosi 100,00 zł.

Wpłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy IX Liceum Ogólnokształcącym
ul. Andrzeja Struga 6
20-709 Lublin
60 1160 2202 0000 0001 7221 9247

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do 13:00 w pokoju nr 18 (na parterze).