Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

Kształcimy według najlepszych programów i wzorów.

Dążymy do stworzenia najlepszej szkoły o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia.

Przygotowujemy NASZYCH UCZNIÓW do życia, kształcimy nowe umiejętności, wyposażamy ICH we właściwe kompetencje dając IM jednocześnie pomoc w rozwoju i radość z uczenia się.


WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła marzeń jest DOBRĄ SZKOŁĄ, ciągle się nią staje.

Odświeża zarówno programy dydaktyczne i wychowawcze, ale też mentalność i świadomość nauczycieli oraz wychowanków.

Jest szkołą dobrą nie tylko z uwagi na nowoczesne metody nauczania i osiągane wyniki, lecz przede wszystkim ze względu na atmosferę oraz oparty na zaufaniu kontakt między uczniami i nauczycielami.

Skip to content