Dokumenty

 • Statut IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (2024) | otwórz
 • Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2020-2024 | otwórz
 • Standardy ochrony małoletnich w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | otwórz
 • Hymn IX LO w Lublinie | otwórz
 • Historia hymnu IX LO w Lublinie | otwórz
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie rok szkolny 2022/2023 | otwórz
 • Regulamin edukacji zdalnej IX LO w Lublinie | otwórz
 • Aneks do Regulaminu zdalnego nauczania w IX Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lublinie | otwórz
 • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w IX LO im. M. Kopernika w Lublinie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego wywołanego Covid-19 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024 | otwórz

Materiały archiwalne

 • Statut IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (2023) | otwórz
 • Statut IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (2022) | otwórz
 • Statut IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (2019) | otwórz
 • Statut IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (2017) | otwórz
 • Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2017-2020 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 | otwórz
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 (j. niemiecki) | otwórz
 • Informacja o egzaminie poprawkowym sierpień 2017 | otwórz
 • Informacja o zbędnych składnikach majątku IX LO w Lublinie wraz z ich wykazem | Informacja | Wykaz