Zebrania i konsultacje

W dniu 5 lutego 2019 roku (wtorek) zapraszamy rodziców uczniów na zebrania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami.

ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III

Rodziców uczniów klas III zapraszamy o godzinie 16:30 na zebrania z wychowawcami klas.

Klasy III

kl. III Amgr Małgorzata Kowalczyk
mgr Beata Bartosz-Pawelec
s. 41
kl. III Bmgr Piotr Brodziks. 40
kl. III Cmgr Joanna Doroszuks. 54
kl. III Dmgr Katarzyna Lipskas. 12
kl. III Emgr Emilia Bychawskas. 21
kl. III Fmgr Anna Cieniuch-Króls. 11
kl. III Gmgr Agnieszka Meksułas. 52
kl. III Hdr Agnieszka Kamińska-Ostęps. 59

Po zebraniu, o godzinie 17:00 zapraszamy do sali gimnastycznej na spotkanie z Dyrekcją Szkoły.

Konsultacje z nauczycielami odbędą się w godzinach 18:00 – 19:00.

ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I i II

Rodziców uczniów klas I i II zapraszamy o godzinie 17:00 do sali gimnastycznej na spotkanie z Dyrekcją Szkoły.

Po spotkaniu, o godzinie 17:30 zapraszamy na zebrania z wychowawcami klas.

Klasy I

klasa I Amgr Joanna Russa-Resztaks. 46
klasa I Bmgr Małgorzata Kaczorowska-Litaks. 59
klasa I Cmgr Dorota Drwals. 56
klasa I Dmgr Izabela Lutys. 40
klasa I Emgr Anna Jośkos. 52
klasa I Gmgr Agata Iwaniaks. 23
klasa I Hmgr Anna Szafrans. 12

Klasy II

kl. II Amgr Anna Lipskas. 22
kl. II Bmgr Magdalena Rybińskas. 41
kl. II Cdr Dorota Tkaczyks. 57
kl. II Dmgr Małgorzata Majereks. 43
kl. II Emgr Barbara Najda
mgr Iwona Mędrkiewicz
s. 54
kl. II Fmgr Anna Piotrowskas. 11
kl. II Gmgr Beata Bojars. 53
kl. II Hmgr Katarzyna Kasprzyckas. 39

Konsultacje z nauczycielami odbędą się w godzinach 18:00 – 19:00.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

1.Konsultacje z nauczycielami CHEMII
odbywają się w s. 59 (II piętro):
  dr A. Kamińska-Ostęp
mgr J. Doroszuk
2.Konsultacje z nauczycielami BIOLOGII i PP
odbywają się w s. 57 (II piętro):
  dr D. Tkaczyk
mgr D. Drwal
mgr A. Skarżyska
3.Konsultacje z nauczycielami MATEMATYKI
odbywają się w s. 42 (I piętro):
  mgr B. Bartosz-Pawelec
mgr P. Brodzik
mgr A. Jośko
mgr J. Kozdra
mgr M. Królikowska
4.Konsultacje z nauczycielami FIZYKI
odbywają się w s. 46 (I piętro):
  mgr C. Grzelak
mgr M. Kaczorowska-Litak
mgr J. Russa-Resztak
5.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA POLSKIEGO
odbywają się w s. 53 (II piętro):
  mgr B. Bojar
mgr K. Kasprzycka
mgr A. Lipska
mgr G. Puchala
mgr J. Trześniowska
mgr W. Turżańska
6.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA ANGIELSKIEGO
odbywają się w s. 43 (I piętro):
  mgr E. Bychawska
mgr B. Fijałkowska
mgr I. Luty
mgr L. Łukasik
mgr I. Mędrkiewicz
mgr B. Najda
mgr A. Piotrowska
7.Konsultacje z nauczycielami WF
odbywają się w s. 31 (parter, obok sali gimnastycznej)
  mgr M. Chudy
mgr K. Dudek
mgr M. Majerek
mgr B. Pilipczuk
mgr K. Szczeblewski
8.Konsultacje z POZOSTAŁYMI nauczycielami
odbywają się w s. 44 (pokój nauczycielski, I piętro)