Rekrutacja 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjęcie 320 uczniów: 160 po szkole podstawowej do 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 160 po gimnazjum do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, w sumie do dziesięciu klas pierwszych, realizujących następujące rozszerzenia:


4-letnie liceum ogólnokształcące
(po szkole podstawowej)

ALPmatematyka, fizyka
język angielski, język francuski
BLPmatematyka, fizyka, informatyka
język angielski, język niemiecki
CLPbiologia, chemia
język angielski, język hiszpański
DLPjęzyk angielski, matematyka, geografia
język angielski, język niemiecki
GLPjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie
język angielski, język włoski

3-letnie liceum ogólnokształcące
(po gimnazjum)

Uwaga! Oddziały EL i FL są łączone (2 grupy po 16 osób).

BLmatematyka, fizyka, informatyka
język angielski, język francuski
CLbiologia, chemia
język angielski, język hiszpański
DLjęzyk angielski, matematyka, geografia
język angielski, język niemiecki
ELwiedza o społeczeństwie, geografia
język angielski, język francuski
FLoddział dwujęzyczny: język hiszpański, geografia
język hiszpański, język angielski
Warunkiem przyjęcia do klasy, kończącej się możliwością zdawania egzaminu maturalnego w języku hiszpańskim, jest znajomość tego języka na poziomie średniozaawansowanym.
GLjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie
język angielski, język włoski

Czekamy właśnie na Ciebie !!!


DOKUMENTY

Regulamin Rekrutacji 2019/2020 (gimnazjum)

Regulamin Rekrutacji 2019/2020 (szkoła podstawowa)

Zasady rekrutacji do klasy I Sekcji Dwujęzycznej z językiem hiszpańskim