Tę czy tą?

Hm!… trochę o deklinacji zaimków…

Zaimek wskazujący „ta” odmienia się jak rzeczownik rodzaju żeńskiego, np. „mama”. Możemy to zaobserwować w zdaniach: Ta mama (M. kto? co?) nie przyszła na zebranie z rodzicami. Widzę tę mamę (B. kogo? co?) w ostatnim rzędzie w sali gimnastycznej na spotkaniu z dyrekcją szkoły. Z tą mamą (N. z kim? z czym?) nie spotkam się dzisiaj przed wywiadówką.

We współczesnej polszczyźnie pisanej poprawna jest wyłącznie forma „tę” w bierniku liczby pojedynczej.

PS
W języku potocznym dopuszczalna jest forma biernika „tą”, ale nie polecam!

Beata Bojar