E-mail

Wysyłamy listy elektroniczne – mejle! Robimy to bardzo często, chyba częściej niż nasi przodkowie.

Zapomnieliśmy, że listy elektroniczne rządzą się tymi samymi zasadami co te tradycyjne. Rozpoczynamy więc od formy inicjalnej: Szanowny Panie! (albo: Szanowny Panie, ….) lub mniej oficjalnie, jeżeli osoba, do której piszemy, jest z nami w bliższej relacji, np. Ewo! (bądź: Ewo, ….). Podobne zasady grzecznościowe stosujemy w formule końcowej, która może brzmieć: Z poważaniem, Z wyrazami szacunku lub mniej oficjalnie: Pozdrawiam (nigdy nie stawiamy tu kropki, zachowując grafię otwartą!)

Na końcu podpis (imię i nazwisko lub tylko imię – w sytuacji mniej oficjalnej).

PS
Jeżeli chodzi o ortografię to poprawne są wyłącznie dwa zapisy: e-mail lub mejl. Inne są niepoprawne!

Beata Bojar