Sesja naukowa „Tradycje oświatowe miasta Lublina w XX i XXI wieku – historia, stan obecny i perspektywy”

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na sesję naukową, „Tradycje oświatowe miasta Lublina w XX i XXI wieku – historia, stan obecny i perspektywy”, która odbędzie się dnia 15 września 2022 r. o godz. 17:00 w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Sesja towarzyszy obchodom 50. rocznicy powstania IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z biblioteką w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Wielowątkowość planowanego wydarzenia przyczyni się w istotny sposób do promocji Województwa Lubelskiego.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO

Szczegółowy program znajduje się pod linkiem.