Wyjście na cmentarze

W dniu 22 września 2022 roku, z okazji 50-lecia szkoły, zostanie zorganizowane wyjście na cmentarze w celu uczczenia zmarłych pracowników IX LO:

  • godz. 11:00 – cmentarz przy ul. Lipowej (spotkanie przy wejściu od ul. Białej) – Pan Agata Iwaniak,
  • godz. 14:15 – cmentarz przy Drodze Męczenników Majdanka (spotkanie przy bramie głównej na cmentarz) – Pani Magdalena Sałgut.

Agata Iwaniak, Magdalena Sałgut