Rekrutacja 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyjęcie 192 uczniów do sześciu klas pierwszych 4-letniego liceum ogólnokształcącego, realizujących następujące rozszerzenia:


Uwaga! Oddziały Ep i Fp są łączone (2 grupy po 16 osób).


Bpmatematyka, fizyka, informatyka
język angielski, język francuski
Cpbiologia, chemia
język angielski, język hiszpański
Dpjęzyk angielski, matematyka, geografia
język angielski, język niemiecki
Epgeografia, wiedza o społeczeństwie
język angielski, język francuski
Fpoddział dwujęzyczny: język hiszpański, geografia
język hiszpański, język angielski
Warunkiem przyjęcia do klasy, kończącej się możliwością zdawania egzaminu maturalnego w języku hiszpańskim, jest znajomość tego języka na poziomie podstawowym A1-A2.
Gpjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie
język angielski, język włoski
Hpbiologia, chemia
język angielski, język francuski

Czekamy właśnie na Ciebie !!!


Dyrektor IX LO
Radosław Borzęcki

DOKUMENTACJA

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021 | otwórz
  • Regulamin Rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie na rok szkolny 2020/2021 | otwórz
  • Zasady rekrutacji do klasy I Sekcji Dwujęzycznej z językiem hiszpańskim | otwórz
  • Hiszpańska sekcja dwujęzyczna w IX LO – ulotka 2020 | otwórz
  • Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych | otwórz
  • Rejestracja kandydata | otwórz
  • Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 | otwórz