Rekrutacja 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjęcie 224 uczniów do siedmiu klas pierwszych, realizujących rozszerzenia:

Amatematyka, fizyka
(język angielski, język francuski)
Bmatematyka, informatyka, fizyka
(język angielski, język niemiecki)
Cbiologia, chemia
(język angielski, język hiszpański)
Dmatematyka, geografia, język angielski
(dodatkowo: Wykłady godne rozpowszechnienia TED)
(język angielski, język niemiecki)
Fklasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim – geografia
(język hiszpański, język angielski)
Uwaga nowość: dodatkowa matematyka!
Warunkiem przyjęcia do klasy, kończącej się możliwością zdawania egzaminu maturalnego w języku hiszpańskim, jest znajomość tego języka na poziomie średniozaawansowanym.
Gjęzyk polski, historia, wos
(dodatkowo: Wykłady godne rozpowszechnienia TED)
(język angielski, język włoski)
Hbiologia, chemia
(język angielski, język francuski)

Czekamy właśnie na Ciebie !!!