Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

„W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

Kandydaci do […] klas dwujęzycznych […] w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych […]. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół. […]

Wypełnienie w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku odbywa się od 15 maja 2023 r.

Czytaj dalej