Program Współpracy IFP UMCS ze Szkołami Partnerskimi w roku akademickim 2021/2022

Środy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS

Młodzież z klasy 2Gp uczestniczy w programie Współpracy IFP UMCS ze Szkołami Partnerskimi.

W listopadzie brała udział w wykładzie inauguracyjnym „Przez język do świata” przeprowadzonym przez Panią dr hab. Dorotę Piekarczyk, prof. UMCS z Katedry Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka Instytutu Filologii Polskiej UMCS).

Zwykle sądzimy, że język jest prostym i wygodnym narzędziem opisywania świata i wyrażania własnych myśli, emocji czy doświadczeń. Język jest jednak znacznie potężniejszym narzędziem – jest bowiem jednym z mechanizmów poznawczych rządzących naszym myśleniem i interakcjami ze światem. W języku „zapisana” jest wiedza o świecie, jaką gromadziły poprzednie pokolenia i jaką – zwykle nieświadomie – przywołujemy i wykorzystujemy na co dzień. Jeden z filozofów, Ludwig Wittgenstein, twierdził nawet, że „granice mego języka są granicami mego świata”. Czy można zatem przekroczyć granice własnego język i wejść do innego świata? Co mówi o nas samych nasz język, jakie podejście do świata zdradza?

Beata Bojar