Pomoc materialna dla uczniów

Lublin Miasto Inspiracji
Informacje na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

Monika Gałkowska
Pedagog szkolny