Programy stypendialne dla uczniów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Informacje na temat realizacji w roku szkolnym 2023/2024 programów stypendialnych dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim, dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Monika Gałkowska
Pedagog szkolny