Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiadę współorganizuje pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na uczelnie współorganizujące Olimpiadę oraz sprzęt cyfrowy.

Osoby chcące wziąć udział w olimpiadzie prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Kowalczyk lub Panią Ewą Szabłowską.

Ewa Szabłowska

Czytaj dalej