Umowa patronacka

W dniu 7 października 2021 r. dyrektor Radosław Borzęcki na zaproszenie Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, prof. dr hab. Wojciecha Ziętary uczestniczył w uroczystości podpisania umowy patronackiej pomiędzy Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie.

Podpisanie umowy przyczyni się do jeszcze ściślejszej współpracy między naszą szkołą a Uniwersytetem.

Dzięki zawartemu porozumieniu nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach i innych interesujących wydarzeniach organizowanych na Wydziale. Natomiast nauczyciele w myśl zawartej umowy będą mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji naukowych z pracownikami Wydziału.

Koordynatorem wykonania umowy ze strony naszej szkoły jest dr Ireneusz Sadurski nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, zaś ze strony Uniwersytetu władze dziekańskie Wydziału i dr Łukasz Jędrzejski – adiunkt badawczo dydaktyczny w Katedrze Myśli Politycznej.

Wyrażamy nadzieję, że wielu naszych abiturientów zostanie studentami naszego partnerskiego Wydziału.

Ireneusz Sadurski

GALERIA
fot. Artur Popławski