Olimpiada Geograficzna

Osoby zainteresowane udziałem w XLV Olimpiadzie Geograficznej 2018/2019 proszone są o zgłoszenie się do p. Magdalena Sałgut w terminie do 27 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie. Zachęcamy do udziału.

Magdalena Sałgut