Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Znajdą je Państwo również na naszej stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej