Nabór do Rady Programowej ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży

Do 31 maja trwa nabór do Rady Programowej ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Członkiem rady może zostać osoba związana z Lublinie i będąca w wieku od 10 do 30 lat.

Rada Programowa będzie organem decyzyjnym i odpowiedzialnym za prawidłową realizację programu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Do zadań Rady Programowej będzie należało:

  • podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji programu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023;
  • inicjowanie kierunków działalności wyłonionej z niej Rady Doradczej i grupy roboczej;
  • ewaluacja i opiniowanie sprawozdań z realizacji programu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Przewodnicząca Rady Programowej będzie zwoływała posiedzenia Rady Programowej w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż 4 razy do roku.

Do rady można się zgłosić wypełniając formularz dostępny na portalu Miasta Lublin:

Iwona Nowakowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania
Urząd Miasta Lublin

Czytaj dalej