Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego


21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, by wspierać różnorodności językowe jako bardzo ważny element światowego dziedzictwa kulturowego.

Poloniści IX LO


„Błyskawiczne dzieje polszczyzny” | link

Ojczysty – dodaj do ulubionych – kampania społeczna (od 2012 roku) zorganizowana przez Narodowe Centrum KulturyRadę Języka Polskiego. Ma ona na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

Język polski jest ą-ę – kampania społeczna (zainicjowana 21 lutego 2013). Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. Akcję wspierają m.in. prof. Jerzy Bralczyk, a patronuje jej Rada Języka Polskiego.