Przewodnik Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

W związku z sytuacją pandemiczną i wzrostem zachorowań w naszym regionie, na prośbę Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia udostępniamy Przewodnik Narodowego Funduszu Zdrowia pt. „Przeziębienie, a może COVID-19?”.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO