Koronawirus

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubelskiego

W związku z przypadkami zakażenia koronawirusem na terenie Europy zalecam przeprowadzenie zajęć z uczniami na temat działań prewencyjnych, których celem jest ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem.

Informuję, że na stronie www Kuratorium Oświaty w Lublinie zamieszczono w dniu 25 lutego 2020 roku informacje GIS w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego, jak też adresy stron, na których dostępne są informacje o koronawirusie.

Proszę o współpracę w tym zakresie z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz służbą zdrowia.

Jednocześnie dziękuję Państwu Dyrektorom oraz wszystkim nauczycielom, którzy takie działania już prowadzili.

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Informacja GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego