Konkurs „Mówię i piszę po polsku”

Zapraszamy do wzięcia udziału młodzież ze wszystkich klas!!!

8 marca 2018 r., godz. 10:00, s. 53

Zgłoszenia mailowo do 8 marca, godz. 9:00 na adres:

beata.bojar@9lo.lublin.pl

Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz klasy.

Organizatorzy