Klub Cogito21

W IX LO im. M. Kopernika w Lublinie został zarejestrowany Klub Cogito21.

Opiekunem Klubu jest Agnieszka Kamińska-Ostęp, a młodzież bezpośrednio zaangażowana w pracę Klubu to uczniowie klasy 2h.

Program Cogito21 ma na celu rozwijać umiejętności krytycznej analizy informacji u uczniów i wzmocnienie kompetencji potrzebnych do zdolności twórczego myślenia.