Gabinet stomatologiczny

Komunikat dla uczniów IX LO oraz ich opiekunów

W związku z przejściem na nauczanie zdalne i brakiem zawieszenia Ustawy o opiece nad uczniami (tak, jak miało to miejsce w marcu 2020) w Gabinecie stomatologicznym będą prowadzone planowe zabiegi profilaktyczne po uprzednim podaniu terminu wizyty drogą smsową opiekunowi prawnemu (w przypadku osób, które ukończyły 16 r.ż. samemu uczniowi).

Jeżeli chodzi o zabiegi lecznicze, istnieje możliwość ich wykonania po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z lekarzem dentystą i umówieniu terminu wizyty. Telefon kontaktowy: 502107875.

Lekarz dentysta
specjalista stomatologii dziecięcej
Agnieszka Surdyka