Zebrania i konsultacje

W dniu 20 listopada 2018 roku (wtorek) zapraszamy rodziców uczniów na zebrania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami.

ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III

Rodziców uczniów klas trzecich zapraszamy o godzinie 17:00 na zebrania z wychowawcami klas.

kl. III Amgr Małgorzata Kowalczyks. 23
kl. III Bmgr Piotr Brodziks. 40
kl. III Cmgr Joanna Doroszuks. 54
kl. III Dmgr Katarzyna Lipskas. 12
kl. III Emgr Emilia Bychawskas. 21
kl. III Fmgr Anna Cieniuch-Króls. 11
kl. III GZebranie odbędzie się 19 listopada o godz. 16:45
kl. III Hdr Agnieszka Kamińska-Ostęps. 59

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Konsultacje z nauczycielami odbędą się w godzinach 17:30 – 18:30.

1.Konsultacje z nauczycielami CHEMII
odbywają się w s. 59 (II piętro):
  dr A. Kamińska-Ostęp
mgr J. Doroszuk
2.Konsultacje z nauczycielami BIOLOGII i PP
odbywają się w s. 57 (II piętro):
  dr D. Tkaczyk
mgr D. Drwal
mgr A. Skarżyska
3.Konsultacje z nauczycielami MATEMATYKI
odbywają się w s. 42 (I piętro):
  mgr B. Bartosz-Pawelec
mgr P. Brodzik
mgr A. Jośko
mgr J. Kozdra
mgr M. Królikowska
4.Konsultacje z nauczycielami FIZYKI
odbywają się w s. 46 (I piętro):
  mgr C. Grzelak
mgr M. Kaczorowska-Litak
mgr J. Russa-Resztak
5.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA POLSKIEGO
odbywają się w s. 52 (II piętro):
  mgr B. Bojar
mgr K. Kasprzycka
mgr A. Lipska
mgr G. Puchala
mgr J. Trześniowska
mgr W. Turżańska
6.Konsultacje z nauczycielami JĘZYKA ANGIELSKIEGO
odbywają się w s. 43 (I piętro):
  mgr E. Bychawska
mgr B. Fijałkowska
mgr A. Hubala
mgr I. Luty
mgr L. Łukasik
mgr B. Najda
mgr A. Piotrowska
7.Konsultacje z nauczycielami WF
odbywają się w s. 31 (parter, obok sali gimnastycznej)
  mgr M. Chudy
mgr K. Dudek
mgr M. Majerek
mgr B. Pilipczuk
mgr K. Szczeblewski
8.Konsultacje z POZOSTAŁYMI nauczycielami
odbywają się w s. 44 (pokój nauczycielski, I piętro)

ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I i II

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy o godzinie 18:30 na zebrania z wychowawcami klas.

Klasy pierwsze

klasa I Amgr Joanna Russa-Resztaks. 46
klasa I Bmgr Małgorzata Kaczorowska-Litaks. 59
klasa I Cmgr Dorota Drwals. 56
klasa I Dmgr Izabela Lutys. 11
klasa I Emgr Anna Jośkos. 52
klasa I Gmgr Agata Iwaniaks. 23
klasa I Hmgr Anna Szafrans. 12

Klasy drugie

kl. II Amgr Anna Lipskas. 22
kl. II Bmgr Magdalena Rybińskas. 41
kl. II Cdr Dorota Tkaczyks. 57
kl. II Dmgr Małgorzata Majereks. 43
kl. II Emgr Barbara Najdas. 40
kl. II Fmgr Anna Piotrowskas. 12
kl. II Gmgr Beata Bojars. 53
kl. II Hmgr Katarzyna Kasprzyckas. 39