X Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mediach

Rozpoczęła się 10. edycja Olimpiady o Mediach, jest to interdyscyplinarna olimpiada z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, organizowana od roku szkolnego 2014/2015 przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z innymi szkołami wyższymi.

Rejestracja uczestników trwa do 31 października, a etap szkolny, który polega na napisaniu pracy na jeden ze wskazanych tematów, do 14 listopada 2023 r.

Formularz rejestracyjny, regulamin olimpiady oraz lista tematów I etapu dostępna na stronie organizatora.

Anna Walaszek