Wolontariat czytelniczy działa

Od początku roku szkolnego kontynuujemy naszą działalność wolontariacką.

We wrześniu miały miejsce trzy spotkania z pensjonariuszami DPS „Betania”, podczas których czytaliśmy wybrane i przyniesione przez nas książki, rozmawialiśmy a niekiedy słuchaliśmy opowieści seniorów, które mogłyby posłużyć za kanwę niejednej powieści…

Planujemy kolejne wyjazdy do „Betanii”, zaprzyjaźnieni pensjonariusze czekają na nas!

Joanna Kułak i Joanna Russa-Resztak

Galeria | otwórz