Warsztaty z mikrobiologii i biochemii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

fot. Dorota Tkaczyk

Dnia 20 marca 2023 roku w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej odbyły się warsztaty dla uczniów uzdolnionych, przygotowujących się do Olimpiad i konkursów z zakresu biologii, w których wzięły udział trzy uczennice z naszej szkoły.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr inż. Kamilę Rybczyńską-Tkaczyk oraz mgr inż. Michała Możejko. Pozwoliły na zdobycie wielu praktycznych umiejętności, pozwalających lepiej zrozumieć zagadnienia z zakresu mikrobiologii i analizy doświadczeń biochemicznych.

W pierwszej części warsztatów mgr inż. Michał Możejko pokazał w jaki sposób należy przygotowywać odpowiednie rodzaje pożywek oraz jak prawidłowo wykonywać posiewy mikrobiologiczne. Uczennice samodzielnie wykonały różne rodzaje posiewów, mogły również przeprowadzić barwienie metodą Grama, a także obserwować wykonane preparaty z użyciem mikroskopów optycznych.

fot. Dorota Tkaczyk

Druga część zajęć została poprowadzona przez dr inż. Kamilę Rybczyńską-Tkaczyk. W ich trakcie przeprowadzono doświadczenia chemiczne pozwalające na wykrywanie i ilościowe oznaczanie białek metodą biuretową oraz metodą Lowry’ego. W tym celu przedstawiono również jak powinno się odczytywać absorbancję próby za pomocą spektrofotometru.

fot. Dorota Tkaczyk

Chcielibyśmy bardzo podziękować organizatorom, w tym pani prof. Justynie Bohacz za przygotowanie zajęć.

Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę Uniwersytetu z uczniami naszego liceum.

Dorota Tkaczyk