Promocja projektu „Lokomotywy”

30 października 2017 roku
godz. 12.30 – 14.30
korytarz I piętra

Spotkanie integracyjne uczestników projektu:
30 października, godz. 14.30 – 16.10, s. 53

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH