Porozmawiajmy o uchodźcach


„Porozmawiajmy o uchodźcach” – ten trudny i „gorący” temat zaproponowała p. prof. Magdalena Sałgut uczniom klasy 1D i 1E na otwartej lekcji geografii w poniedziałek 21 maja 2018 r.

Zajęcia dotyczące migracji wpisują się w działania projektu „Żyć razem” w ramach Erasmus plus. Celem lekcji było poznanie różnic między często mylonymi pojęciami: uchodźca, emigrant, a zwłaszcza kształtowanie postawy zrozumienia i wrażliwości na problemy innych. Uczniowie wysłuchali nagrania relacji młodego Czeczena, który opowiedział o doświadczeń uchodźcy i trudnej drodze jaką musiał przebyć, by znaleźć swoją tożsamość oraz miejsce do życia w Polsce.

Dziękujemy p. prof. Sałgut za przeprowadzenie tej bardzo ciekawej lekcji, która na pewno zmusiła nas do refleksji nad naszym stosunkiem do pomocy uchodźcom i do przypomnienia losów tysięcy Polaków żyjących na obczyźnie.

P. prof. Magdalena Sałgut obiecała przeprowadzić podobne zajęcia dla innych, zainteresowanych klas.

Koordynatorka Erasmus plus
Anna Szafran

GALERIA