Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Rozpoczęła się XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

Uczniów zainteresowanych literaturą, teatrem lub wiedzą o języku prosimy o zapoznanie się z tematami do realizacji na etapie szkolnym, zamieszczonymi na stronie.

W tym roku zaproponowano 8 tematów z literatury, 1 z językoznawstwa i 3 teatrologii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielami języka polskiego.

Wiesława Turżańska