Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Zapraszam gorąco wszystkich chętnych na kółko lingwistyczne (poniedziałki, 9:10-10:10; czwartki, 10:10-11:45; piątki, 13:25-14:30) w sali 55.

Kółko ma na celu przygotowanie do Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, udział w której „nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza” (cytat za stroną olimpiady).

Olimpiadę obowiązują normalne zasady olimpiad szkolnych, więc wiele uczelni honoruje osiągnięte w niej wyniki (finalista, laureat) podczas rekrutacji (szczególnie na kierunki takie jak: matematyka, informatyka, języki itp.).

Jarosław Bylina