Ogólnopolski Festiwal Form Twórczych „WŁĄCZ”

to projekt, w którym od listopada 2022 roku do czerwca 2023 roku uczestniczyły dwie uczennice z klasy 3 Gp – Ewa Kwiatosz i Małgorzata Izdebska wraz z opiekunem Beatą Bojar.

Temat Festiwalu: Siłą każdej społeczności jest jej różnorodność.

„WŁĄCZ” to festiwal form artystycznych i edukacyjnych oraz warsztaty, które były skierowane do młodzieży (15 – 19 lat) i dorosłych współpracujących z młodymi osobami.

Można było wybrać jedną z trzech form wyrazu: film, grę lub sztuki performatywne.

Pierwszy etap obejmował warsztaty w Toruniu (21-23 listopada 2022 roku) z zakresu interesującej nas tematyki i wybranej formy, czyli filmu dokumentalnego, oraz służył integracji wszystkich uczestników.

Drugi etap – trwający pięć miesięcy – to były spotkania online z ekspertami ze świata filmu, mentorami, którzy czuwali nad kolejnymi etapami pracy. Na tym etapie poznaliśmy także innych uczestników projektu, którzy uczestniczyli w warsztatach w Katowicach i Olsztynie.

Finałowym wydarzeniem było trzydniowe spotkanie uczestników Projektu z całej Polski (ponad 120 osób) w Łodzi, w trakcie którego lepszemu poznaniu i integracji służyła gra terenowa oraz wieczorna prapremiera musicalu przygotowanego we współpracy z artystami z Broadway Across Borders w Akademii Muzycznej, a także spotkanie z młodymi artystami i przedstawicielami Ambasady Amerykańskiej. Drugiego dnia Festiwalu miały miejsce pokazy prac młodzieży, która uczestniczyła w projekcie, warsztaty, dyskusje panelowe, spotkania z gośćmi ze świata filmu, teatru i gier oraz z Elizabeth Blumenthal, zastępczynią attaché ds. kultury w Ambasadzie USA w Warszawie. Trzeciego dnia odbyło się podsumowanie i ewaluacja projektu.

Organizatorem festiwalu była Fundacja Wspomagania Wsi.

Projekt realizowany był przy wsparciu Ambasady USA w Polsce.

Beata Bojar

ZAŁĄCZNIKI

  • Film „Myśli Różnorodne” | otwórz