Międzynarodowy projekt edukacyjny Persecution Through Their EYES

Klasa 4Gp uczestniczyła w dniach 26-30 października 2023 roku w międzynarodowym projekcie edukacyjnym, którego celem było zrozumienie wieloperspektywicznego widzenia historii II wojny światowej w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie i w Izraelu.

Beata Bojar


Młodzież uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych opartych na pracy z indywidualnymi historiami osób z różnych krajów Europy (Niemcy, Holandia, Włochy i Polska), które doświadczyły prześladowań i stały się ofiarami nazizmu niemieckiego. Obejrzała także spektakl „Granice wojny”, wystawę „Persecution Through Their Eyes” oraz brała udział w dyskusji panelowej „Doświadczenia wojny”.

Czytaj dalej