Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Sprawdź się!
Zapraszamy do rozwiązania quizu.

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) – ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, by dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, w czasie której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 roku zanikło 250 języków.

Ojczysty – dodaj do ulubionych to kampania społeczna (od 2012 roku) zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Ma ona na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

Język polski jest ą-ę to nowa kampania społeczna (zainicjowana 21 lutego 2013). Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. Akcję wspierają m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Henryk Sawka i Jacek Bryndal, a patronuje jej Rada Języka Polskiego.

Beata Bojar