Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

Szanowni Państwo,
zachęcamy uczniów i nauczycieli z Państwa placówki do korzystania z nowego portalu kronika.gov.pl. Gromadzi on w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki.

Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad 15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych, w tym m.in.:

  • książki,
  • czasopisma,
  • fotografie,
  • grafiki i rysunki,
  • zbiory muzealne,
  • zbiory archiwalne.

Wszyscy zainteresowani mogą ponadto korzystać z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych, poznają także książki mniej znanych autorów, a nawet stworzą własną, wirtualną kolekcję zasobów kultury.

Portal kronika.gov.pl to większa dostępność cyfrowych dzieł, lepsza jakość, a także możliwość ponownego wykorzystywania zasobów w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Więcej informacji na temat funkcjonalności nowego można znaleźć w zakładce https://kronika.gov.pl/pomoc/filmy.

Z poważaniem
Biuro Ministra
Ministerstwo Edukacji i Nauki