Konkurs fotograficzny „Rok na mokradłach”

Sukces!

Miło nam zakomunikować, że uczennica klasy 2ep Natalia Suchora zajęła 3. miejsce w konkursie fotograficznym „Rok na mokradłach” zorganizowanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS za zdjęcie „Lustrzane odbicie piękna natury”.

Strona konkursu | otwórz

Gratulujemy sukcesu !!!

Magdalena Sałgut