Komunikat Dyrekcji dotyczący nauczania w trybie zdalnym

Rząd Polski przedstawił nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19. Miasto Lublin zostało zakwalifikowane do strefy czerwonej, zgodnie z tym w szkole będzie obowiązywało od 20 października 2020 r. nauczanie w trybie zdalnym.

Lekcje będą odbywały się wg planu lekcji, zgodnie z zasadami funkcjonowania szkoły opisanymi w „Regulaminie edukacji zdalnej IX LO w Lublinie” oraz „Aneksie do Regulaminu zdalnego nauczania…”, dostępnymi na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty”.

Uczniowie niemający swobodnego dostępu do komputera mogą wypożyczyć tablety w szkole. Szkoła nie zapewnia dostępu do Internetu.

Krzysztof Szczeblewski
Wicedyrektor IX LO