Konkurs Językowy „Faces of America”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Językowym „Faces of America”, którego Organizatorem jest Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS w Lublinie.

Ogłaszamy ELIMINACJE SZKOLNE: trzyosobowy zespół pisze esej na jeden z trzech tematów (Regulamin na stronie organizatora) i przekazuje pracę swojemu nauczycielowi języka angielskiego w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2022. Jury szkolne wybierze najlepszą pracę i zgłosi zespół do udziału w Konkursie.

Zachęcamy!!!

Koordynator Konkursu w szkole
Iwona Mędrkiewicz