Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Całodobowy darmowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 oraz specjalny czat internetowy.

Dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.

Przy telefonie i czacie dyżurują także specjaliści posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim.

W poniedziałki w godzinach od 18:00 do 20:00 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.

Więcej informacji znajduje się na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

Monika Gałkowska
Pedagog szkolny