Olimpiada Wiedzy o Filmie


Etap szkolny Interdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej odbędzie się 21 listopada 2017 roku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie.

Zgłoszenia do 18 października 2017 roku do p. Beaty Bojar i p. Anny Lipskiej.

Więcej informacji pod adresem: www.fn.org.pl/olimpiada

Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna


W dniu 17 listopada 2017 roku odbędą się zawody I stopnia (etap szkolny) w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani problematyką spedycyjną.

Uczniowie, którzy są zainteresowani przystąpieniem do olimpiady proszeni są o zgłoszenie do dnia 10 października 2017 roku do p. Izabeli Luty.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Zapraszam do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej (regulamin) lub Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości (regulamin) w roku szkolnym 2017/2018.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt do 13 października 2017 roku (osobisty lub elektroniczny przez dziennik).

Cezary Grzelak

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszam do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (8 listopada 2017 roku) oraz w Olimpiadzie Przedsiębiorczości (7 grudnia 2017 roku).

Zapisy przyjmuję do 25 października 2017 roku.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny.

Katarzyna Lipska