71. Olimpiada Fizyczna

Rozpoczyna się I etap 71. Olimpiady Fizycznej.

I część (tj. zadania testowe) realizowana jest wyłącznie internetowo. Rozwiązania zadań II części należy zgodnie z Regulaminem przesyłać do właściwego Komitetu Okręgowego.

Więcej szczegółów na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Joanna Russa-Resztak
i nauczyciele fizyki