Budżet Obywatelski


Szanowni Państwo,
na prośbę Dyrektora Biura Partycypacji Społecznej, Pana Piotra Chorosia, przekazuję informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Na projekty zgłoszone w ramach 10. edycji ww. przedsięwzięcia głosować może każda osoba zameldowana na stałe w Lublinie, niezależnie od wieku, od 22 września do 10 października 2023 roku. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zagłosować za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

Lista projektów i szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin
Iwona Nowakowska